Yayın İlkeleri


Açıklamalar

Dergimize eser göndermeden önce lütfen bu sayfada yer alan açıklamaları okuyunuz.Yayın İlkelerimize uymayan yazılar dikkate alınmayacaktır.
Mahalle Mektebi Dergisi, iki ayda bir yayınlanan edebiyat dergisidir. Mahalle Mektebi’nin yayın dili Türkçe’dir. Gerekli görüldüğü takdirde farklı dillerdeki yayınlara da yer verebilir. Mahalle Mektebi’nde çeviri, düşünce, şiir, öykü, makale, sadeleştirme, kitap değerlendirme ve dosya konuları için çalışmalar yayımlanır. Mahalle Mektebi’nde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra ilgili editör onayları ile de dergi kapsamına alınır. Yazıların, yayımlanıp yayımlanmayacağına ya da derginin hangi sayısında yayımlanacağına editörler karar verir. Mahalle Mektebi tarafından yayınlanacak yazılarda, yazarlarına bilgi verilir.

Genel Kurallar

-Mahalle Mektebi’ne gönderilecek eserler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
-Yazılar derginin internet sitesindeki Yazı Gönder sayfasından ya da Künye sayfasındaki editör e-mail adreslerine gönderilmelidir.
-Mahalle Mektebi’nde yayınlanan yazıların dil, üslup ve içerik açısından yasal ve hukuki sorumluluğu yazarın kendisine aittir.
-Mahalle Mektebi’ne gönderilecek yazılar, A4 boyutundaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak 1,5 satır aralıklı, iki yana yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 12 punto “Times New Roman” ya da “Garamond” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
-Yazılara eklenecek fotoğraf, görsel ya da grafik gibi unsurlar mümkünse metin editörüne yerleştirilmeden yazı harici ayrı bir dosya şeklinde gönderilmelidir.
-Şiir, öykü, makale başlıkları çift tırnakla, metin içinde yapılan alıntılar ise italik olarak gösterilmelidir.

Atıf Kuralları

Makalelerde metin içindeki alıntı ve göndermeler, parantez içinde (yazar soyadı, kaynağın basım yılı: sayfa numarası; örn. Comte, 2015: 23), APA (American Psychological Association)’nın en son gönderme ve kaynak gösterme kılavuzuna uygun olarak yapılmalıdır. Metin dışında yapılan açıklamalarda, sonnot yerine, o sayfanın altında yer alacak olan dipnot kullanılmalıdır. Gerekli durumlarda sonnot da kullanılabilir.

Kaynak Gösterimleri

Kitap
Aydın, Mustafa (2011). Güncel Kültürde Temel Kavramlar, İstanbul: Açılım Kitap.
Makale
Tatar, Burhanettin (2007). Tarihsel Mekan Fenomenolojisi – Bir Giriş Denmesi, Milel ve Nihal, C.4, S.3, İstanbul, 19-30.
Kitap Bölümü ya da Edisyon
Koyuncu, Ahmet (2013). “Bir Sosyal Güvenlik Sistemi Olarak Aile“, Aile Sosyolojisi, (Ed. Mustafa Aydın), Konya: Çizgi Kitabevi, 357-378.
Çeviri Kitap
Durkheim, Emile (2010). Sosyolojik Yöntemin Kuralları, (Çev. Cemal Bali Akal), Ankara: Dost Kitabevi.
İki Yazarlı Eser
Bağlı, Mazhar ve Özensel, Ertan (2013). Çokkültürlü Vatandaşlık, (2. Baskı), Konya: Çizgi Kitabevi.
İkiden Fazla Yazarlı Eser
Brecher, Jeremy; Costello, Tim ve Brendan, Smith (2002). Aşağıdan Küreselleşme – Dayanışmanın Gücü, (Çev. Berna Kurt vd), İstanbul: Aram Yayıncılık.
Ansiklopedi
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, .“Camia” Maddesi, C.5, İstanbul: İnterpress Basın ve Yayıncılık.
Sözlük
Marshall, Gordon (1999). “Toplumsallaşma” maddesi, Sosyoloji Sözlüğü, (Çev. Osman Akınhay ve Derya Kömürcü), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Gazete
Lekesiz, Ömer (11.09.2015). “Ontolojik Sanat ve Estetik”, Yeni Şafak.
İnternet Yazıları
Aktaş, Cihan, (2015). “Saat Kulesi’nin Şairi, Kahramanım”, http://www.dunyabulteni.net/yazar/cihan-aktas/20373/saat-kulesinin-sairi-kahramanim, Erişim Tarihi: 01.10.2015.
İnternet
URL: http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1067, Erişim tarihi: 01.10.2015.
Rapor
DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (2004). Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (Rapor No: 2681). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
Arşiv
BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Name-i Hümayün Defteri (10).
Yayınlanmış Bildiri
Ulutaş, Ejder (2013). Kentte Mekansal Ayrışma ve Güven, I. TLÇK Bildiriler Kitabı, 29 Haziran-1 Temmuz 2012. Konya: Ölçü Ofset, 33-40.
Yayınlanmamış Bildiri
Gökçen, Ahmet (17.03.2012). Milli Görüş ve İhvan-ı Müslimin (Bildiri), ATCOSS II 2012, Mısır.
Tezler
Aydemir, M. Ali (2011). Toplumsal İlişkilerin Sosyal Sermaye Değeri : Topluluk Duygusu ve Sosyal Sermaye Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya.
Yasa ve Yönetmelikler
İlköğretim ve Eğitim Kanunu (1961). Resmi Gazete, 10705, 12 Ocak 1961.
Televizyon ve Radyo Programı
Kıratlı, Zübeyde (Konuk). (13.11.2014). Ömür Dediğin, Ankara: TRT Haber.
Aynı Yazardan Birden Fazla Kaynak
Erkilet, Alev (2007). Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Ankara: Hece Yayınları.
—– (2010). Ortadoğu’da Modernleşme ve İslami Hareketler, Ankara: Hece Yayınları.
Aynı Yazardan Aynı Yılda Birden Fazla Kaynak
Aktay, Yasin (2011a). Korku ve İktidar, İstanbul: Pınar Yayınları.
—– (2011b). Tarih Bozumu, İstanbul: Açılım Kitap.