Künye


İmtiyaz Sahibi:
Ahmet Dündar

Genel Yayın Yönetmeni:
Ulvi Kubilay Dündar › ulvikubilaydundar@gmail.com

Yazı İşleri:
Abdullah Kasay › abdullahkasay@gmail.com

Yayın Danışmanları:
İbrahim Demirci
Köksal Alver
Abdullah Harmancı

Editörler:
Öykü: Mehmet Kahraman › mkahraman42@gmail.com
Şiir: Ömer Korkmaz › omerkorkmaz89@gmail.com
Düşünce: Ejder Ulutaş › ejderulutas@gmail.com
Peyami Safa Gülay › peyamisafagulay@gmail.com
Görsel Yönetmen: Muammer Ulutürk › muluturk@gmail.com

Tashih & Düzelti:
Tashih: Emine Terzi, Firdevs Güven, Zeynep Sayman
Son Okuma: Ali Güney, Betül Ok

Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi:
İhsaniye Mahallesi Derviş Hilmi Sokak No: 15/6 SELÇUKLU/KONYA

Abonelik Bedeli (6 Sayı):
80 TL (Kurumlar için 150 TL) Abone Olmak İçin › Tıklayın

Teknik Hizmetler:
Grafik Tasarım: Tecco Reklam
Web Tasarım: Abdullah Kasay
Sosyal Medya & Tanıtım: K-A
Baskı: Damla Ofset (Sertifika No: 14972)
Dağıtım: Mahalle Mektebi