Künye


İmtiyaz Sahibi:
Ahmet Dündar

Genel Yayın Yönetmeni:
Ulvi Kubilay Dündar › ulvikubilaydundar@gmail.com

Yazı İşleri:
Abdullah Kasay › abdullahkasay@gmail.com

Yayın Danışmanları:
Köksal Alver
Abdullah Harmancı

Editörler:
(Dergimize eser göndermek için lütfen aşağıda isimleri yer alan editörlerimizin mail adreslerini kullanınız. Eserlerinizi göndermeden önce lütfen Yayın İlkeleri sayfamızı ziyaret ediniz.)
Öykü: Mehmet Kahraman › mkahraman42@gmail.com
Şiir: Ömer Korkmaz › omerkorkmaz89@gmail.com
Düşünce: Ejder Ulutaş › ejderulutas@gmail.com
Peyami Safa Gülay › peyamisafagulay@gmail.com
Görsel Yönetmen: Muammer Ulutürk › muluturk@gmail.com

Son Okuma:
Ali Güney

Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi:
İhsaniye Mahallesi Derviş Hilmi Sokak No: 15/6 Selçuklu – Konya

Abonelik Bedeli (6 Sayı):
100 TL (Kurumlar için 200 TL) Abone Olmak İçin › Tıklayın

Teknik Hizmetler:
Grafik Tasarım: Tecco Reklam
Web Tasarım: Abdullah Kasay
Sosyal Medya ve Tanıtım: K&K
Baskı: Bahçıvanlar Basım Sanayi A.Ş. (Sertifika No: 40694)
Dağıtım: Mahalle Mektebi