Genç Edebiyatta Bir Mahalle Mektebi


Yılmaz Yılmaz Genel Yayın Yönetmeniz Ulvi Kubilay Dündar ile söyleşti.

Çıkış manifestosunda Edebiyatın bir kelime ya da kurgu cambazlığından öte, insandan insana geçen bir bilinç, duygu ve düşünce aktarımı olduğunu hatırlatan Mahalle Mektebi 9. sayıya ulaştı. Dergiyi yayına hazırlayan Ulvi Kubilay Dündar ile derginin işlevini konuştuk.

– Mahalle Mektebi nasıl çıktı?

Dergi çıkarma fikri 1990’lı yıllara kadar inen dostluk temelli bir anlayışın ürünü. Dergi ekibindeki arkadaşlarla tanışıklığımız da bu yıllara dayanır. O yıllarda şehir, kültür ve edebiyat bakımından çok hareketliydi. Mehmet Harmancı’nın Absürdistan’ı vardı. O zamandan bu yana İbrahim Demirci’nin editörlüğünü yaptığı Memleket Edebiyat’ı saymazsak, Konya’da edebiyat dergiciliği inkıtaa uğramıştı. 15 yıllık bir ara. Yeniden dergi çıkarma fikrini dillendirdiğimde arkadaşlar mesafeli durmuşlardı. Kabul ettirmem kolay olmadı. Dergi çıkarmanın göğe merdiven dayamak olduğunu biliyorlardı. Şunu da unutmamak gerekir ki dergiler mevzilenme yeri. Gençlerin yetişme ocağı, onlar için çıkması gerekiyordu.

– Dergide üç ayrı editör görüyoruz. Dergiye gelen yazıyı neler bekliyor?

Editör sayısının zenginliği mektep olma gaye ve gayretinin bir neticesi. Aslında bu şiire, öyküye, denemeye başlamış bir kişiye uzanan yardım eli. Yazı yolundaki yürüyüşüne rehberlik etmek, yol açmak, yol arkadaşı olmak, bir noktacık ışık tutmak… Hiç bir yazı atlanmıyor. Hepsi okunarak tek tek sahiplerine dönülüyor.

– Dergiler hâlihazırda az okunmaktan, ilgisizlikten şikâyetçi… Mahalle Mektebi’nde durum nasıl?

Mücadele ediyoruz. Kavgadan uzak mücadele ediyoruz. Konuşmamızın başında da dediğim gibi, dergi çıkarmak göğe merdiven dayamaktır ama umutsuz değiliz. Ümitvarız. Dergimiz 1200 civarında basılıyor. Şu ana kadar gelen dönüşler bizi mutlu ediyor. Bu işlerin müşterisi az. Dergimizi okuyan kesim ağırlıklı olarak gençler.

– Edebiyatımızda kuşak yetiştiren, yazar yetiştiren dergiler oldu. Mahalle Mektebi, biraz da isminden hareketle soruyorum, okul kimliği kazanacak mı? Ne dersiniz?

Düşüncenin taşınması, yazı ve gençler sayesinde olacak. Mesele düşüncede, kalemde dirilişi yeşertmek ve yaşatmaktır. Işığın ve aydınlığın yükselmesi için, medeniyetimizin inşası ve ihyası için bu en temel vazifemiz. İyi bir yazar, dergilerden yetişir. Bizim niyetimiz ve gayemiz geleceğin yazarlarına safta yer açmak. Mahalle Mektebi gençleri tedrisatına almış bir dergidir ve öyle kalmaya devam edecektir. Gelenekle gelecek arasında bir merdiven olma temennisiyle kapıları aralıyoruz. Kapımız açıktır girene.

Kaynak

Önceki Mahalle Mektebi 9 (Ocak-Şubat 2013)
Sonraki Mahalle Mektebi 10 (Mart-Nisan 2013)