Yayın İlkeleri


Açıklamalar

Mahalle Mektebi Dergisi, iki ayda bir yayınlanan edebiyat dergisidir. Mahalle Mektebi’nin yayın dili Türkçe’dir. Gerekli görüldüğü takdirde farklı dillerdeki yayınlara da yer verebilir. Mahalle Mektebi’nde çeviri, düşünce, şiir, öykü, makale, sadeleştirme, kitap değerlendirme ve dosya konuları için çalışmalar yayımlanır. Mahalle Mektebi’nde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra ilgili editör onayları ile de dergi kapsamına alınır. Yazıların, yayımlanıp yayımlanmayacağına ya da derginin hangi sayısında yayımlanacağına editörler karar verir. Mahalle Mektebi tarafından yayınlanacak yazılarda, yazarlarına bilgi verilir.

Genel Kurallar

-Mahalle Mektebi’ne gönderilecek eserler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
-Yazılar derginin internet sitesindeki Yazı Gönder sayfasından ya da Künye sayfasındaki editör email adreslerine gönderilmelidir.
-Mahalle Mektebi’nde yayınlanan yazıların dil, üslup ve içerik açısından yasal ve hukuki sorumluluğu yazarın kendisine aittir.
-Mahalle Mektebi’ne gönderilecek yazılar, A4 boyutundaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak 1,5 satır aralıklı, iki yana yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 12 punto “Times New Roman” ya da “Garamond” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
-Yazılara eklenecek fotoğraf, görsel ya da grafik gibi unsurlar mümkünse metin editörüne yerleştirilmeden yazı harici ayrı bir dosya şeklinde gönderilmelidir.
-Şiir, öykü, makale başlıkları çift tırnakla, metin içinde yapılan alıntılar ise italik olarak gösterilmelidir.

Atıf Kuralları

Makalelerde metin içindeki alıntı ve göndermeler, parantez içinde (yazar soyadı, kaynağın basım yılı: sayfa numarası; örn. Comte, 2015: 23), APA (American Psychological Association)’nın en son gönderme ve kaynak gösterme kılavuzuna uygun olarak yapılmalıdır. Metin dışında yapılan açıklamalarda, sonnot yerine, o sayfanın altında yer alacak olan dipnot kullanılmalıdır. Gerekli durumlarda sonnot da kullanılabilir.

Kaynak Gösterimleri

Kitap
Makale
Kitap Bölümü ya da Edisyon
Çeviri Kitap
İki Yazarlı Eser
İkiden Fazla Yazarlı Eser
Ansiklopedi
Sözlük
Gazete
İnternet Yazıları
İnternet
Rapor
Arşiv
Yayınlanmış Bildiri
Yayınlanmamış Bildiri
Tezler
Yasa ve Yönetmelikler
Televizyon ve Radyo Programı
Aynı Yazardan Birden Fazla Kaynak
Aynı Yazardan Aynı Yılda Birden Fazla Kaynak